Τοπογράφοι Μηχανικοί, GIS και γεωγραφικά δεδομένα

Οχι, το παρόν δεν είναι “βαριά” ανάλυση ή συντεχνιακό παραλήρημα. Λένε ότι ένα GIS (και οποιοδήποτε βέβαια πληροφοριακό σύστημα) είναι τόσο “καλό” όσο η μικρότερη ακρίβεια των δεδομένων του. Η συλλογή και ανάλυση πρωτογενών γεωγραφικών δεδομένων ήταν και είναι ένα από τα βασικά πεδία δράσης των Τοπογράφων Μηχανικών και αυτό που ο περισσότερος κόσμος έχει συνδέσει μαζί τους. (ξέρετε, αυτοί οι τύποι που βλέπετε συχνά με ένα τρίποδα με ένα “πράγμα” σαν τηλεσκόπιο από πάνω. Και όχι, δεν είναι φωτογραφική μηχανή ούτε γυρνάνε ταινία). Και με την ευκαιρία της συζήτησης περί ανοίγματος των επαγγελμάτων και δικαιωμάτων αποφοίτωνΑΕΙ και ΤΕΙ, δείτε παρακάτω μια διασκεδαστική παρουσίαση με το τίτλο “Your data is crap” (σε ελεύθερη μετάφραση -“Τα δεδομένα σας είναι χάλια”) που δείχνει το γιατί αυτή η συλλογή δεδομένων και η μετέπειτα υλοποίηση Γεωγραφικών Συστήματων/GIS είναι πάντα καλύτερο να αφήνεται στους Τοπογράφους.

Advertisements